Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Górnosląska Agencja Przekształceń Przedsiebiorstw S.A. Unia Europejska Europejski Fndusz Społeczny
"Społeczeństwo Dobrych Gestów"

Projekt realizowany w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
oraz
Polski Oddział Głuchych Oddział Śląski

PODZIĘKOWANIA

Personel zarządzający dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które współpracowały z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA i Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląski podczas realizacji projektu „Społeczeństwo Dobrych Gestów”: Pani Dorocie Frej, Pani Magdalenie Ząbal, Panu Łukaszowi Lenczewskiemu, którzy prowadzili szkolenia języka migowego,
Pani Ewie Kaliniewicz
obsługującej Punkt Konsultacyjny
w siedzibie Polskiego Związku Głuchych O/Śląski oraz
pracownikom Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.


Szczególne podziękowania składamy wszystkim beneficjentom – 80 pracownikom służb administracji publicznej z całego województwa śląskiego, którzy wzięli udział w kursach języka migowego realizowanych w ramach projektu „Społeczeństwo Dobrych Gestów”, pracodawcom uczestniczącym w cyklu konferencji informacyjnych „ZATRUDNIENIE BEZ BARIER” oraz osobom odwiedzającym Punkt Konsultacyjny w siedzibie Polskiego Związku Głuchych.

Mamy nadzieję, że działania projektowe i założone wsparcie przyniosło Państwu – Beneficjentom Ostatecznym -
tak jak i jego Realizatorom wiele satysfakcji i zadowolenia.
Projekt "Społeczeństwo Dobrych Gestów" (WUE/0005/IV/05/F) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2005-2006 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
projekt i wykonanie: Silesia OnLine®